AM RU EN

SEVAMOD2

 

SEVAMOD2 «Սևանա լճի համար գիտության վրա հիմնված կառավարման գործիքների ստեղծում» ծրագիր

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի Կրթության և գիտության դաշնային նախարարության կողմից (Funding ID 01DK20038): 
Ծրագրի տևողությունը՝ 2020 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2023 թվականի մարտի 31-ը:

Ծրագիրն իրականացվում է հետևյալ գործընկերների հետ.

 • Շրջակա միջավայրի հետազոտությունների Հելմհոլցի կենտրոնի լճային հետազոտությունների բաժին (Գերմանիա)
 • ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն (Հայաստան)
 • ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերայի ուսումնասիրությունների կենտրոն (Հայաստանի)
 • Հեռահար զոնդավորման գերմանական EOMAP  ընկերություն (Գերմանիա)
 • ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը:
 • Ծրագրի հիմնական նպատակներն են.

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են.

 • Սևանա լճի սնուցող նյութերի հաշվեկշռի կազմում և սննդանյութերի կառավարման հայեցակարգի մշակում:
 • Սևանա լճի զուգակցված ֆիզիկական ‐ էկոլոգիական 1D էվտրոֆիկացման մոդելի մշակում (սնուցող նյութեր, պլանկտոն, թթվածին):
 • Սևանա լճի ջրի որակը գնահատում արբանյակային հեռավար զոնդավորման կիրառմամբ:
 • Կառավարման այլընտրանքային սցենարների գնահատում և Սևանա լճի ջրի որակի հիմնական խնդիրների բացահայտում:
 • Հայաստանում արբանյակային հեռավար զոնդավորման և լճի մոդելավորման կիրառման կարողությունների զարգացում:
 • Ծագրի արդյունքների հրապարակում, ներառյալ ծրագրի ամփոփիչ հանրային սեմինարի իրականացումը 2023 թվականին:

SEVAMOD2-ի գործունեության վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվություն