ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ


«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի թափոնների հաշվառման, դասակարգման և տեխնոլոգիաների ուսումնասիրության և կայուն օրգանական աղտոտիչների մոնիթորինգի բաժինները ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակներում տրամադրում են թափոնների անձնագրերի կազմման վերաբերյալ տեղեկատվություն և խորհրդատվություն, ինչպես նաև իրականացնում են լաբորատոր հետազոտություններ և անալիզներ:

 
Հարցերի և տեղեկությունների համար դիմել «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Թափոնների հաշվառման, դասակարգման և տեխնոլոգիաների ուսումնասիրության և Կայուն օրգանական աղտոտիչների մոնիթորինգի բաժիններ
Հասցե՝ Չարենցի 46
Հեռ.՝  /010/ 55 47 32