ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

  • Հրաման  N 125-,Լ 28.04.2020թ. <<Հիդրոօդերեվութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը,   սեփականության իրավունքով հանձնվող և անհատույց օգտագործման իրավունքով  ամրացվող գույքի կազմը հաստատելու մասին
  • Հրաման  N 121-,Լ 21.04.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտակետերի ցանկը հաստատելու մասին