http://www.armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/tapon-bet-bap/bet-bap3/bazel.PNG

AM RU EN

ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

ՄԱԿ-ի «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ (Բազել, 1989թ.) տեքստը