Հողային ծածկույթ

     Ներկայումս հողային ծածկույթի մոնիթորինգ իրականացվում է Ծաղկաձոր քաղաքում: Յուրաքանչուր հողի նմուշում որոշվում է մինչև 30 ինդիկատորային ցուցանիշ (մետաղական կազմ): Հողերի աղտոտվածությունը գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանի:

     2018թ. սեպտեմբերին վերցվել է հողային ծածկույթի 10 փորձանմուշ` հողում մետաղների պարունակության գնահատման նպատակով: