http://www.armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/icon/Rotterdam_Convention_Secretariat.gif

AM RU EN

ՌՈՏԵՐԴԱՄԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

  
<<Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի մասին>> ՌՈՏԵՐԴԱՄԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ (Ռոտերդամ, 1998թ.) տեքստը.