AM RU EN

ՀՀ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱՑԱՆՑ


Աղստև գետի ավազան     Ախուրյան գետի ավազան     Ազատ գետի ավազան
     
              
Հրազդան գետի ավազան     Քասախ գետի ավազան     Մեծամոր գետի ավազան
     
Արփա գետի ավազան     Սևանա լճի ջրհավաք ավազան     Որոտան գետի ավազան
     
Վեդի գետի ավազան