http://www.armmonitoring.am/images/emic_am.gif

AM RU EN

ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԱՐԽԻՎ

Եղանակի կանխատեսման  տեղեկագրերին կարող եք ծանոթանալ ստորև տեղադրված աղյուսակի համապատասխան հղումով.

2022թ., Առաջին եռամսյակ

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

          1 2   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28             28 29 30 31      
31                                        


ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԱՐԽԻՎ, 2021թ.