AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Սեպտեմբերի 4-5-ը ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները Վրաստանի ՇՄԱԳ-ի փորձագետների հետ միասին՝ «ԵՄ-ն շրջակա միջավայրի համար. ջրային ռեսուրսներ և շրջակա միջավայրի տվյալներ» ծրագրի շրջանակում իրականացրել են մակերևութային ջրերի համատեղ մոնիթորինգի աշխատանքներ

07/09/2023

Սեպտեմբերի 4-5-ը ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտոն» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները Վրաստանի Շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության փորձագետների հետ միասին՝ «ԵՄ-ն շրջակա միջավայրի համար. ջրային ռեսուրսներ և շրջակա միջավայրի տվյալներ» ծրագրի շրջանակում իրականացրել են մակերևութային ջրերի համատեղ մոնիթորինգի աշխատանքներ: Աշխատանքներին ներկա էին ծրագրի հայաստանյան և վրացական ներկայացուցիչները, ինչպես նաև փորձագետներ Ավստրիայի շրջակա միջավայրի գործակալությունից, ովքեր իրենց փորձն ու գիտելիքներն էին փոխանցում հայ և վրացի մասնագետներին:


 

Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մոնիթորինգ՝ ԵՄ ջրի շրջանակային դիրեկտիվի պահանջների համաձայն, որը կնպաստի երկու երկրների անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարմանը: 
Համատեղ մոնիթորինգն իրականացվել է Դեբեդ և Մարց գետերի 6 դիտակետում՝ 3-ը Հայաստանում և 3-ը՝ Վրաստանում: Կատարվել են դաշտային, ֆիզիկաքիմիական, հիդրոկենսաբանական ու հիդրոմորֆոլոգիական հետազոտություններ և ջրի նմուշառում՝ լաբորատոր փորձարկումների նպատակով: 
Դաշտային աշխատանքներին հաջորդել է աշխատանքային քննարկումը, որի ընթացքում անդրադարձ են կատարվել տվյալների փոխանակման և համատեղ զեկույցների կազման տեխնիկական հարցերին:


 


 


 

 

«ԵՄ-ն` շրջակա միջավայրի համար. ջրային ռեսուրսներ և շրջակա միջավայրի տվյալներ» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ դիատոմների վերաբերյալ (մաս II) առցանց տարածաշրջանային վերապատրաստում

22/09/2023

Oգոստոսի 29-ից սեպտեմբերի 1-ը Վրաստանի շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարության շրջակա միջավայրի գործակալության լաբորատորիայում տեղի ունեցավ լաբորատոր դասընթաց

18/09/2023

«Օզոնային շերտի վերականգնում և կլիմայի փոփոխության նվազեցում»․ այս կարգախոսի ներքո այսօր նշվում է օզոնային շերտի պահպանության միջազգային օրը

18/09/2023

Սեպտեմբերի 4-6-ը Շվեցարիայի Ժնև քաղաքում կայացել է ՄԱԿ ԵՏՀ Մեծ տարածությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման կոնվենցիայի #LRTAP «Ռազմավարությունների և վերանայում» աշխատանքային խմբի 61-րդ նիստը

13/09/2023

Սեպտեմբերի 6-ին և 7-ին հերթական անգամ իրականացվել է Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգ

13/09/2023