ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄՆԵՐ

update_od

27/11/2019

27.11.2019թ. Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ> Մթնոլորտային օդ էջում տեղադրվել են մթնոլորտային օդի որակի 2019թ. հոկտեմբեր ամսվա մոնիթորինգի տվյալները ըստ առանձին քաղաքների։

Թարմացումներ

29/03/2020