AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

ՀՀ Հրազդանի և Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքներում կատարված հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների արդյունքները

13/05/2021

📍 Ներկայացնում ենք Եվրոպական միության «Ջրային նախաձեռնություն պլյուս» ծրագրի շրջանակներում 2019թ. ՀՀ Հրազդանի և Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքներում կատարված հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների արդյունքները:
💧 Ստորերկրյա ջրերի քանակական կարգավիճակի գնահատումը հանդիսանում է ԵՄ ՋՇԴ-ի կարևորագույն պահանջներից մեկը, որի նպատակով մշակվել է լեռնային շրջանների ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների և դրանց բաղադրիչների գնահատման մեթոդաբանությունը՝ ՀՀ Հրազդանի և Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքների օրինակով:
🇦🇲 (Arm) https://cutt.ly/MctQYDO
🇬🇧 (Eng) https://cutt.ly/5ctQQ0V