AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Ջրերի նմուշառման վերաբերյալ մատչելի ուղեցույցեր

29/01/2021

Մոնիթորինգի ամբողջ ցիկլում նմուշառումը հանդիսանում է հավանական սխալի հիմնական աղբյուրը։  
Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի նմուշառման այս երկու ուղեցույցների նպատակն է բարելավել տվյալների հուսալիությունը, ինչը կարևոր հիմք է տեղեկացված որոշումների կայացման համար:

General Manual for Chemical Freshwater Samplings: https://cutt.ly/ej5ZFff
Specific Manual for Chemical Surveys in Groundwater: https://cutt.ly/9j5ZNnW