http://www.armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/network.png

AM RU EN

ՑԱՆՑԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվում են.

  •     համակարգչային ցանցերի նախագծում,
  •     ցանցերի կառուցում և շահագործում,
  •     գործող ցանցերի փորձազննություն և օպտիմիզացում,
  •     ցանցի անխափան աշխատանքի ապահովում,   
  •     հակավիրուսային ծրագրի թարմացում,
  •     պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ,
  •     տեղեկատվության  անվտանգութան վերահսկողություն և գաղտնիության ապահովում,
  •     ինտերնետ կապի ապահովում,
  •     աշխատանքները կազմակերպելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի տեղադրում։

Կոնտակտային տվյալներ՝

Տեղեկատվական վերլուծական և տեխնիկական սպասարկման ծառայություն
Հասցե՝ ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարության 3-րդ տուն

Արման Մարտիրոսյան
հեռ. /011/-810-084
Էլ.փոստ՝ iac@mnp.am